Számalk Székház:     Szakképzési Központ:
1119 Budapest   061-883-3644
Mérnök utca 39.   0630-565-1039
tanfolyam@szamalk.hu    
      META-Don Bosco Szakközépiskola:
      061-883-3652
      0630-269-1080

Újságíró tanfolyam

Figyelem! ÚJSÁGÍRÓ TANFOLYAM intézményünkben idén nem indul! Az alábbi képzésleírás mindössze része a legközkedveltebb OKJ-tanfolyamokat bemutató ismertetősorozatunknak.

Az  újságíró képzés OKJ azonosítója:

54 321 01 0010 54 03 – újságíró I.

Az újságíró I. képzés célja:

Célunk olyan szakemberek, közvetítők képzése, akik széleskörű, naprakész és történelmi ismeretek birtokában képesek az információkat, híreket, gondolatokat közvetíteni az olvasóközönség felé. A megfelelő közvetítéshez használni tudják az írott és elektronikus sajtóban alkalmazott technikákat, technológiákat.
Olyan szakemberek gyakorlatorientált képzését tervezzük, akik megfelelő elméleti és gyakorlati tudás birtokában képesek bármilyen szakirányú médiumban, szerkesztőségekben, lapkiadóknál elhelyezkedni.
Azok számára is ajánljuk e képzést, akik már ilyen tevékenységet végeznek, de még nem rendelkeznek a munkakörükhöz szükséges bizonyítvánnyal.

Az újságíró képzés bizonyítványának jellege:

A képzés államilag elismert emelt szintű szakképzettséget tanúsító OKJ-s bizonyítványt ad.

Az újságíró képzésben való részvétel feltétele:

Érettségi bizonyítvány.

Az újságíró képzés moduljai (vizsgatárgyai):

 • A médiaszerkesztőségekben újságírói tevékenység ellátása
 • Gépírás és levelezés
 • Az újságíráshoz, lapkészítéshez illeszkedő fotóriporteri tevékenység ellátása
 • Az újságírói tevékenység ellátása az írott sajtó különféle orgánumaiban
 • A lapkiadói újságíró-szerkesztőt segítő tevékenységek ellátása
 • Az írott sajtó különféle orgánumaiban végzett újságírói, szakújságírói tevékenység ellátása

Az újságíró tanfolyam szakmai vizsgára bocsátásának feltétele:

Az utolsó szakképző évfolyam sikeres elvégzése

Az újságíró tanfolyam vizsgái:

A fent megadott 6 modulból írásbeli, interaktív és szóbeli vizsgafeladatok.

Az újságíró végzettséggel betölthető munkakörök:

Újságíró, szerkesztő

Az újságíró munkaterületének leírása:

 • Az újságíró kiválasztja a témát és előkészíti,
 • Részt vesz az utómunkálatokban,
 • Adatbeviteli feladatokat végez,
 • Iratokat készít, szerkeszt, kezel,
 • Az újságíró cikkeket és szakcikkeket ír,
 • Speciális újságírói feladatok végez,
 • Rovatokat állít össze,
 • Az újságíró együttműködik a fotóriporterrel, képszerkesztővel, tördelővel, a szerkesztőség tagjaival,
 • Terepszemlét tart, kiválasztja a lehetséges interjúalanyokat, helyszíneket,
 • Időpontot egyeztet a riport, az interjú alanyaival és készítőivel,
 • Az újságíró a fotózással kapcsolatos feladatokat végez,
 • A lapkiadással kapcsolatos speciális feladatokat végez,
 • Szakújságírói feladatokat végez,
 • Az újságíró tájékozódik az aktualitásokról, információkat gyűjt, kutatómunkát végez,
 • Értékeli a közönségtől érkezett leveleket,
 • Szelektálja az olvasói témajavaslatokat, maga is témajavaslatokkal, ötletekkel áll elő,
 • Az újságíró megfogalmazza a média célját, meghatározza a célközönséget,
 • Címet, témát, műfajt határoz meg, vázlatot készít,
 • Az újságíró figyelembe veszi cikkei folyamán a médiajog és –etikai szempontokat,
 • Munkájában igényes köznyelvi és szaknyelvi normához igazodik, szinopszist készít,
 • Az újságíró szükség esetén korrigál, javít a korrektor, olvasószerkesztő bevonásával,
 • Átdolgozza a cikket új szempontok esetén (terjedelem, oldalterv),
 • Az újságíráshoz szükséges fotóriporteri tevékenységet is képes ellátni,
 • A rovat részmunkálatait egyezteti a munkatársakkal,
 • Az újságíró nyomon követi a korrektúrafordulókat,

A képzés elvégzését követően Ön megfelelő ismeretekkel és alkalmazási szintű gyakorlattal rendelkezik az újságíró számára előírt feladatok megoldásához.

Az összes önköltséges tanfolyam és államilag támogatott OKJ képzés ABC-sorrendben Államilag támogatott, ingyenes OKJ képzések a Meta - Don Bosco Szakközépiskolában Iskolarendszeren kívüli önköltséges képzések a Számalk Szakképzési Központ kínálatában

Miért válasszon minket?

Mert

 • Közel 40 éves szakmai múlttal rendelkezünk
 • Közép-Európa egyik legnagyobb magán-oktatási intézménye vagyunk
 • Országos képzési hálózattal rendelkezünk
 • Számtalan szakmai kitüntetéssel ismerték el munkánkat
 • A munkáltatók keresik a nálunk végzett szakembereket
 • Évente közel 20 000 ember választ minket
 • Igényesen válogatott tanári kar
 • Rendkívül kedvező árakat kínálunk
 • Részletfizetési lehetőséget biztosítunk
 • Többféle képzési időpont közül választhat
 • ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszert működtetünk
 • Rendelkezünk felnőttképzési akkreditációval
 • Szakképzési hozzájárulás terhére képezheti munkavállalóit
 • Tudjuk, hogy iskolánk jövője hallgatóink elégedettségén múlik.
Hírek - Életképek Régi tanfolyamok