A Számalk Szakképzési Központ és a Meta-Don Bosco szakközépiskola OKJ képzései

Felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartási száma:
E-000299/2014

 
      Szakképzési Központ:
061-883-3644
0630-565-1039
tanfolyam@szamalk.hu
Díjaink
 
 
 
 
 

Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó

Figyelem! Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó képzés intézményünkben idén nem indul! Ajánljuk viszont figyelmébe “2 in 1” kombinált Bérügyintéző és Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyamunkat!

A társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó OKJ azonosítója:

54 343 05 0000 00 00 – társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó

A társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó képzés célja:

A társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadói munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó képes a munkáltató, és a munkáltatónál foglalkoztatottak társadalombiztosítási jogaival, kötelezettségeivel kapcsolatos feladatokat önállóan ellátni. A tb. szakelőadó  képes alkalmazni a járulékokkal, egészségbiztosítással, a nyugdíjbiztosítással és a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos jogszabályi előírásokat. Munkája során társadalombiztosítási és munkaerő-gazdálkosási feladatokat lát el. Fontos szerepe van a bérrendszer, a béren kívüli juttatások kialakításában, valamint közreműködik a munkaerő-szükséglet meghatározásában is.

A  társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó  képzés bizonyítványának jellege:

A tanfolyam államilag elismert emeltszintű szakmai szakképzettséget tanúsító bizonyítványt ad.

A tb. szakelőadó képzésben való részvétel feltétele:

Érettségi vizsga.

A társadalombiztosítási szakelőadó képzés tantárgyai:

 • Személyügyi, munkaerő-piaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és módszerek
 • Társadalombiztosítási és bérügyi szakfeladatok
 • Bérügyi szakfeladatok
 • Társadalombiztosítási szakfeladatok
 • Társadalombiztosítási és bérügyi közös feladatok

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Sikeres modulzáró vizsga.

A társadalombiztosítási szakelőadó képzés vizsgái:

A fent megadott 5 modulból írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsga.

A társadalombiztosítási szakelőadó munkaterületének leírása:

A társadalombiztosítási szakelőadó tevékenységét elsősorban a társadalombiztosítás szakmai területén – egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási, balesetbiztosítási és a kiegészítő biztosításokra vonatkozó széles körű szakismerettel – magasabb szakmai szintet követelő munkakörökben, az érdekképviseleti szerveknél, a társadalombiztosítási kifizetőhelyeken, továbbá önkéntes és kötelező kiegészítő biztosítási pénztáraknál vezető, illetve az előbbi helyeken és a társadalombiztosítás központi és területi igazgatási szerveinél önálló döntési kompetenciákkal járó beosztásban végzi. A tb. szakelőadó a kapcsolatos jogszabályok naprakész ismeretével, a szociális ellátó rendszerre és a kiegészítő biztosításokra vonatkozó ismeretekkel a munkáltatók és a munkavállalók társadalombiztosítási kötelezettségeit és jogosultságait kell érvényre juttatnia, az állampolgárok részére segítséget kell nyújtania az őket jogosan megillető ellátások igénybevételéhez, ügyeik intézéséhez. A tb. szakelőadó fő feladatai:

 • a társadalombiztosítási kifizetőhelyeken a beosztott társadalombiztosítási ügyintézők szakmai irányítása,
 • intézkedés a társadalombiztosítási, illetve a társadalombiztosítás keretében járó készpénzellátási igények elbírálása és folyósítása tárgyában,
 • jogorvoslati intézkedések megtétele,
 • statisztikák készítésének, külső és belső nyilvántartások vezetésének irányítása,
 • felelős adatszolgáltatás.

A társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó fő tevékenységi területei a társadalombiztosítás központi és területi igazgatási szerveinél a főelőadói és annál magasabb szintű munkakörökben:

 • biztosítási és járulékfizetési kötelezettség megállapítása, folyószámla-vezetés, -nyilvántartás, -ellenőrzés, -behajtás, -végrehajtás,
 • egészségügyi finanszírozás, betegségi ellátás, nyugellátások, nyugdíjellenőrzés, -nyilvántartás, -folyósítás,
 • jogorvoslat,
 • méltányossági ügyek,
 • ügyfélszolgálat

Ajánlott képzéseink:

 • Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam
 • Bérügyintéző tanfolyam

*  *  *

Néhány gondolat a társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó munkájáról:

A sokrétű tudással rendelkező munkavállalók minden vállalkozásnál megbecsült személyek. Különösen így van ez az olyan területeken, amelyek valamilyen oknál fogva kevésbé vonzóak az átlagember számára. Sokan ide sorolják a társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó munkáját is, úgy gondolván, hogy az egy monoton, számok és jogszabályok útvesztőjébe vesző világ.
Kétségkívül, mindhárom állításban van valami igazság.
Mint minden munkában ebben is jelen van a monotonitás, de a társadalombiztosítási szakelőadó munkája során nem ez a meghatározó, ugyanis a szüntelenül változó jogi szabályozás (családtámogatási és nyugdíjrendszer, személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási törvények) naprakész nyomon követése szüntelen megújulásra sarkalja  az e területen dolgozó szakembert.
A társadalombiztosítási szakelőadó elé kerülő „unalmas” számok mögött pedig emberek vannak, akik bíznak abban, hogy pontosan megkapják járandóságukat. Ez a bizalom komoly felelősséget ró a társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadóra. Mivel Ő állapítja meg a béreken kívül a családtámogatási ellátásokat is, ezért mások élete, anyagi helyzete nyitott könyv számára. Ezek a bizalmas információk komoly diszkréciót kívánnak.

Mindezen feladatokat csak jól képzett, nagyon felkészült szakemberek tudják ellátni. Ezen magas követelményeknek kíván megfelelni a Számalk Szakképzési Központ azzal, hogy a társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó képzés  gondosan összeállított tananyagát magasan kvalifikált, a szakmában elismert, sok éves oktatási tapasztalattal rendelkező tanárok és gyakorló szakemberek oktatják.

A vállalkozási és bérügyintéző tanfolyam teljesítési feltételei az új rendszerben:

A képzés megnevezése, OKJ-száma:

54 344 02, vállalkozási és bérügyintéző

Kötelező óraszám-mennyiség:

Távoktatás 350 óra tantermi kontakt órával

Időtartam: 1 év

Az új rendszerű tanfolyam vizsgamoduljai:

 • Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
 • Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok
 • Bérügyi szakfeladatok ellátása
 • Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai
 • Könyvvezetési feladatok
 • Munkaerő-gazdálkodás
 • Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása
 • Foglalkoztatás I.
 • Foglalkoztatás II.
 • Munkahelyi egészség és biztonság
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
 

Miért válasszon minket?

 • Közel 40 éves szakmai múlttal rendelkezünk
 • Közép-Európa egyik legnagyobb magán-oktatási intézménye vagyunk
 • Számtalan szakmai kitüntetéssel ismerték el munkánkat
 • A munkáltatók keresik a nálunk végzett szakembereket
 • Évente közel 20 000 ember választ minket
 • Igényesen válogatott tanári kar
 • Rendkívül kedvező árakat kínálunk
 • Részletfizetési lehetőséget biztosítunk
 • ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszert működtetünk
 • Rendelkezünk felnőttképzési akkreditációval
 • Tudjuk, hogy iskolánk jövője hallgatóink elégedettségén múlik