A Számalk Szakképzési Központ és a Meta-Don Bosco szakközépiskola OKJ képzései

Felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartási száma:
E-000299/2014

 
      Szakképzési Központ:
061-883-3644
0630-565-1039
tanfolyam@szamalk.hu
Díjaink
 
 
 
 
 

Munkavédelmi technikus

A következő csoport indulási időpontja: 2017. ősz

A tanfolyam OKJ azonosítója, neve: 52 862 01 – Munkavédelmi technikus

A munkavédelmi technikus képzés célja:

A munkavédelmi technikus munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél az, hogy a munkavédelmi technikus képzés elvégzését követően a tanuló legyen képes  a munkavédelmi törvényekben előírtak szerint ellátni a munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat.

A képzés bizonyítványának jellege:

A tanfolyam államilag elismert szakmai képzettséget tanúsító bizonyítványt ad.

A képzésben való részvétel feltétele:

Érettségi vizsga + egészségügyi alkalmasság igazolása.

A munkavédelmi technikus tanfolyam adatai, díjai

Indulási időpont: 2017. ősz
A tanfolyam időtartama: 9 hónap (240 óra)
Az oktatás helyszíne: Szent Margit Gimnázium: 1114 Budapest, Villányi út 5-7.
Az oktatás ütemezése: Szombatonként 08:30-14:20-ig
Engedélyszám: E-000299/2014/A012
Tandíj egy összegben: 139000 Ft
Tandíj részletfizetéssel: 139000 Ft (Beiratkozáskor 19 000 Ft + 6 x 20 000 Ft)
Vizsgadíj: Modulzáró vizsgák: 3 * 6000 Ft = 18 000 Ft
Záróvizsga: 36 000 Ft
Kedvezmények: 10% engedményt adunk a képzés listaárából, ha Ön:

 • nagycsaládos
 • Gyes-en, Gyed-en lévő
 • munkanélküli
 • korábbi hallgatónk

Vagy keressen bennünket telefonon:

06-1-88-33-644
06-1-88-33-645
06-30-565-10-39 (mobil)

Ha bármilyen kérdése van, szívesen válaszolunk: tanfolyam@szamalk.hu

 

A munkavédelmi technikus képzés tantárgyai:

 • 11253-12 – Munkavédelmi menedzsment
 • 11254-12 – Munkavédelmi kockázatértékelés
 • 11255-12 – A munkavégzés biztonsága

A munkavédelmi technikus munkaterületének leírása:

A munkavédelmi technikus munkáltatói szervezeteknél a munkavédelmi törvényben meghatározottak szerint szakszerűen ellátja a munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat:

 • közreműködik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítására szolgáló, a munkáltató munkavédelmi rendszerének meghatározásában, kialakításában, működtetésében, a vonatkozó jogszabályok, biztonsági szabályzatok és szabványok ismeretének felhasználásával,
 • a munkavédelmi technikus segíti a munkáltatót a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételeire vonatkozó előírások megvalósításában, illetve betartatásában,
 • szakmai támogatást nyújt a munkáltatónak a munkavédelmi eljárási kötelezettségeinek megvalósításában, munkafolyamatra, technológiára, anyagokra és munkakörnyezetre vonatkozó munkabiztonsági előírások meghatározásában, megkövetelésében és megtartatásában,
 • a munkavédelmi technikus elkészíti a munkavédelmi oktatási tematikát, közreműködik, illetve szükség szerint megtartja a munkavállalók oktatását az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása, illetve szinten tartása céljából,
 • részt vesz a munkabalesetek bejelentésével, kivizsgálásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátásában, illetve végzi azokat,
 • a munkavédelmi technikus közreműködik a munkavédelmi törvényben és a külön jogszabályokban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok teljesítésében, a mentési terv készítésében, a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozásában, a kockázatértékelés elvégzésében.

* * *

Munkavédelmi szakember (munkavédelmi technikus) kötelező foglalkoztatása

A május 1-jén megváltozott Munkavédelmi Törvény minden munkáltató részére előírja munkavédelmi szakember foglalkoztatását. Mint az az alábbi részletezésből kiderül, ez alól a legkisebb vállalkozások kivételek. A törvényben ez a rész nem könnyen értelmezhető, ezért a munkáltatók számára nem biztos, hogy egyértelmű, mikor kell ez és mikor nem munkavédelmi technikust alkalmazniuk.

A munkáltató legalább a következő számú és munkavédelmi szakképesítésű személyt köteles munkavédelmi tevékenységre foglalkoztatni, minimálisan az alábbi időtartamban.

I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY-ba tartozó munkáltató

 • 1-9 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti két órára
 • 10-49 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára
 • 50-500 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára
 • 501-1000 munkavállaló között egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel
 • 1000 munkavállaló felett egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 600 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel.

II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY-ba tartozó munkáltató

 • 1-9  munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
 • 10-49  munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára
 • 50-500 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi napi két órára
 • 501-1000 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel
 • 1000 munkavállaló felett egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel

III. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY -ba tartozó munkáltató

 • 1-9  munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
 • 10-49 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára
 • 50-500  munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára
 • 501-1000 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára
 • 1000 munkavállaló felett egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel

*Kisvállalkozásnak minősülő vállalatnál a munkáltató középfokú munkavédelmi szakképesítésű szakember helyett kijelölt munkavállalójával vagy maga is elláthatja a munkavédelem munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. A munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére ez a kivétel nem vonatkozik!

A veszélyességi osztályba sorolásról a munkáltató saját felelősséggel gondoskodik. A veszélyességi osztályba sorolásról itt olvashat

Amennyiben a munkáltató az ágazati számjele szerinti tevékenység mellett más veszélyességi osztályba sorolásra alapot adó tevékenységet is folytat:

 • ha ez utóbbi tevékenység magasabb veszélyességi osztályba tartozik és az e körben foglalkoztatottak száma az összlétszám 40%-át eléri, számjeléhez képest eggyel magasabb;
 • ha ez utóbbi tevékenység alacsonyabb veszélyességi osztályba tartozik és az e körben foglalkoztatottak száma az összlétszám 60%-át eléri, számjeléhez képest eggyel alacsonyabb veszélyességi osztályba kell a munkáltatót besorolni.

A létszám szerinti besorolás alapja minden esetben a munkáltató teljes állományi létszáma (akkor is, ha a létszám százalékos aránya miatt magasabb vagy alacsonyabb veszélyességi osztályba kell sorolni a fentiek szerint).

Tanulókat, hallgatókat abban az arányban kell a munkavállalói létszámhoz számítani, amilyen arányt a gyakorlati képzésük képvisel a teljes oktatási idő tartamához képest.

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítani a besorolás helyességét, az alapul vett adatok valódiságát.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
 

Miért válasszon minket?

 • Közel 40 éves szakmai múlttal rendelkezünk
 • Közép-Európa egyik legnagyobb magán-oktatási intézménye vagyunk
 • Számtalan szakmai kitüntetéssel ismerték el munkánkat
 • A munkáltatók keresik a nálunk végzett szakembereket
 • Évente közel 20 000 ember választ minket
 • Igényesen válogatott tanári kar
 • Rendkívül kedvező árakat kínálunk
 • Részletfizetési lehetőséget biztosítunk
 • ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszert működtetünk
 • Rendelkezünk felnőttképzési akkreditációval
 • Tudjuk, hogy iskolánk jövője hallgatóink elégedettségén múlik