A Számalk Szakképzési Központ és a Meta-Don Bosco szakközépiskola OKJ képzései

Felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartási száma:
E-000299/2014

 
      Szakképzési Központ:
061-883-3644
0630-565-1039
tanfolyam@szamalk.hu
Díjaink
 
 
 
 
 

Munkaügyi Központ tanfolyamok

A munkaügyi központ tanfolyamokra vonatkozó támogatásairól

A munkaügyi központ tanfolyamok támogatásával törekszik hozzájárulni a felnőttképzési lehetőségek hozzáférhetőségének minél szélesebb társadalmi rétegek számára való kiterjesztéséhez, illetve a felnőttoktatás tanfolyami kínálatának a piaci igényekkel való összehangolásához. A munkaügyi központ tanfolyamokra vonatkozó támogatásainak egyrészt az a célja, hogy az álláskereső személyek könnyebben találjanak munkát maguk számára, másrészt pedig az, hogy az aktuálisan munkaviszonyban álló emberek minél fokozottabb mértékig váljanak képessé meglévő munkahelyük megtartására.

A munkaügyi központ által támogatott tanfolyamokra jogosult személyek

Részben vagy egészben anyagi támogatásra jogosultak lehetnek a munkaügyi központ által felkínált, vagy személyesen kiválasztott (és a munkaügyi központ által jóváhagyott) tanfolyamok elvégzésére a következő személyek:

 • Az álláskeresők;
 • Akik számára rehabilitációs járadékot, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási- vagy terhességi-gyermekágyi-segélyt folyósítanak támogatás gyanánt, illetve rokkantsági járadékban, vagy (baleseti) rokkantsági nyugdíjban részesül;
 • Azok a (felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező egyének esetében 30., egyébként) 25. életévüket be nem töltött személyek, akik számára tanulói jogviszonyuk véget érésének időpontja óta nem folyósítottak álláskeresési támogatást;
 • Az aktuálisan ugyan munkaviszonyban dolgozó, de a fennálló körülményekből fakadóan munkanélkülivé válás fenyegetettsége alatt álló személyek;
 • A munkaügyi központ által támogatott tanfolyamok elvégzését önkéntesen elvállalt, a tanfolyamokon közhasznú munkavégzés kereteiben részt vevő egyének.

A munkaügyi központ támogatottságát élvező tanfolyamok jegyzéke

A meghirdetett jogosultsági feltételeknek való megfelelés mértékét alapul véve a munkaügyi központ minden évben döntést hoz az általa hivatalosan támogatottnak ítélt tanfolyamok listáját illetően, továbbá kihirdeti a támogatási kívánalmakkal szemben megfelelőnek bizonyult szervezetek neveit és a foglalkoztatás-ügyi támogatottságra számot tartó tanfolyamokat tartalmazó hivatalos képzési jegyzéket is. A foglalkoztatási szervek saját döntésükből fakadóan jelölhetik ki azokat a tanfolyamokat, amelyeket a munkaügyi központ anyagi támogatottságával kívánnak felkínálni a jogosult személyeknek.

A tanfolyamok anyagilag támogatott elvégzési lehetőségének kifejezett feltételei a folyósító munkaügyi központ részéről

A képzésekre vonatkozó költségtámogatást élvező tanulóktól a munkaügyi központ a tanfolyamok finanszírozásának fejében a tanfolyamok oktatási alkalmainak rendszeres jelleggel folytatott látogatását követeli meg, amelyre vonatkozó mulasztásukról a hallgatóknak érvényes orvosi igazolással kell később számot adniuk. A munkaügyi központ elvárja a tanfolyam meghirdetett alkalmainak legalább 90%-os részvételi kötelezettségének betartását, illetve a tanfolyam tanév közbeni számonkérésein és záróvizsgáin való részvételt. Akik a munkaügyi központ támogatási feltételeinek összességében nem tesznek eleget a tanulmányaik folytatása során, azoknak a tanfolyamok teljes (kamatos) képzés-támogatási összköltségét vissza kell fizetniük az esetet követően a munkaügyi központ számára.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
 

Miért válasszon minket?

 • Közel 40 éves szakmai múlttal rendelkezünk
 • Közép-Európa egyik legnagyobb magán-oktatási intézménye vagyunk
 • Számtalan szakmai kitüntetéssel ismerték el munkánkat
 • A munkáltatók keresik a nálunk végzett szakembereket
 • Évente közel 20 000 ember választ minket
 • Igényesen válogatott tanári kar
 • Rendkívül kedvező árakat kínálunk
 • Részletfizetési lehetőséget biztosítunk
 • ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszert működtetünk
 • Rendelkezünk felnőttképzési akkreditációval
 • Tudjuk, hogy iskolánk jövője hallgatóink elégedettségén múlik