A Számalk Szakképzési Központ és a Meta-Don Bosco szakközépiskola OKJ képzései

Felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartási száma:
E-000299/2014

 
      Szakképzési Központ:
061-883-3644
0630-565-1039
tanfolyam@szamalk.hu
Díjaink
 
 
 
 
 

Gazdasági informatikus

Figyelem! GAZDASÁGI INFORMATIKUS KÉPZÉS intézményünkben idén nem indul! Az alábbi képzésleírás mindössze része a legközkedveltebb OKJ-tanfolyamokat bemutató ismertetősorozatunknak.

A képzés további részleteit a Szakközépiskola saját honlapján találja: www.szamalk-szki.hu

Szereted a jó társaságot? Szeretnél modern, high-tech környezetben tanulni? Nem vettek fel idén az egyetemre, de amíg felvesznek addig is szeretnél valami értelmeset csinálni? Esetleg munka mellett szeretnél tanulni? Ha igen, nálunk a helyed! Csatlakozz ahhoz a több száz 18-22 éves fiatalhoz (illetve esti tagozaton idősebb korosztályhoz), akik iskolánkat választották! 2009-ben épült, Budapest nívódíjas 1. helyezett épületünk az ország egyik legigényesebb oktatási intézménye. Közel 40 szakma közül választhatsz, légiutas-kísérőtől az informatikáig, sporttól a kereskedelemig, pénzügytől a művészetig; mindenki megtalálhatja a Neki legmegfelelőbb területet.

Szertnél egy biztos megélhetést nyújtó hiányszakmát tanulni?

Válaszd a gazdasági informatikus képzést! Bizonyára hallottál már arról, hogy az informatikai szakmák egész Európában hiányszakmának minősülnek, kevés a szakember, ezért gyorsan el lehet vele helyezkedni.

Várunk kiváló, fiatalos tanári karunkkal, hogy együtt tegyünk a Te jövődért!

Jelentkezz minnél hamarabb, nehogy lemaradj! Felvételi nincs, az osztályokat a jelentkezés sorrendjében töltjük fel!

A gazdasági informatikus képzés célja:

Olyan szakemberek képzése, akik ismerik a makro- és mikro-ökonómiai rendszerek, folyamatok működését és képesek az ezeken a területeken keletkező információk feltárására, gyűjtésére, számítógépes feldolgozására. Használni tudják a különféle hardver- és szoftver eszközöket, programokat, melyeket tud installálni, üzemeltetni, frissíteni. Fontos szerepet tud vállalni projektekben, gazdasági számításokat / kimutatásokat végezni a vezetői (felhasználói) igényeknek megfelelően.

A gazdasági informatikus a gazdasági, számviteli és statisztikai ismeretek mellett olyan perfekt informatikai ismeretek birtokába jutnak, mellyel vállalkozásoknál, gazdasági szervezeteknél, intézményekben gazdasági informatikusként helyezkedhetnek el.

Azok számára is ajánljuk e képzést, akik már ilyen tevékenységet végeznek, de még nem rendelkeznek a munkakörükhöz szükséges bizonyítvánnyal.

A gazdasági informatikus képzés bizonyítványának jellege:

A tanfolyam államilag elismert emelt szintű szakmai képzettséget tanúsító bizonyítványt ad.

A gazdasági informatikus képzésben való részvétel feltétele:

Érettségi vizsga.

A gazdasági informatikus képzési ideje:

 • Nappali tagozaton 4 félév
 • Esti tagozaton 2 félév
 • Elmélet aránya: 60%
 • Gyakorlat aránya: 40%

A gazdasági informatikus képzés szakmai vizsgái:

 • Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés
 • Projektmenedzsment
 • Informatikai ismeretek
 • Gazdasági informatika

Vizsgára bocsátás feltétele:

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése

A gazdasági informatikus végzettséggel betölthető munkakörök:

3139 – Egyéb számítástechnikai foglalkozások

A gazdasági informatikus munkaterületének leírása:

 • A gazdasági informatikusnak alkalmasnak kell lennie összetett gazdasági feladatok informatikai szempontból történő megoldására, illetve ezeknek a munkáknak a szakmai irányítására.
 • A gazdasági informatikus számítógépet kezel, szoftvereket használ, munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez, projektet tervez és értékel.
 • Informatikai ismereteket alkalmaz, megvalósíthatósági tanulmányt készít, menedzsment feladatokat végez.
 • A gazdasági informatikus képes kiválasztani, üzemeltetni, felügyelni az információs rendszert, üzembe helyezni, bővíteni, előkészíteni a számítógépes jelfeldolgozó rendszert.
 • A gazdasági informatikus adatátvitelt és szabályozástechnikát végez, alkalmazza a menedzselési technikákat.
 • A gazdasági informatikus marketing információs rendszereket tervez.
 • A gazdasági informatikus vállalkozások alapvető pénzügyi folyamatait, összefüggéseit szervezi, tervezi meg.
 • A gazdasági informatikus vállalkozások alapvető számviteli folyamatait, összefüggéseit tervezi
 • A gazdasági informatikus vállalkozásokon belül kezeli a gazdasági folyamatokat.
 • A gazdasági informatikus alapvető statisztikai elemzési eszközökkel dolgozik.
 • A gazdasági informatikus megfogalmazza a gazdálkodás informatikai igényeit.
 • A gazdasági informatikus szerződéseket köt a partnerekkel.

A gazdasági informatikus képzéssel rokon szakképesítések:

 • Adatbázis adminisztrátor
 • CAD-CAM informatikus
 • Informatikai alkalmazásfejlesztő
 • Informatikai rendszergazda
 • IT kommunikációs szolgáltató
 • Multimédia-alkalmazás fejlesztő
 • Számítógép-szerelő, -karbantartó

A gazdasági informatikus képzési formái:

 • Iskolarendszerű nappali képzés (szakközépiskola)
 • Iskolarendszerű esti képzés (szakközépiskola)

A gazdasági informatikus képzés időtartama:

 • Iskolarendszerű nappali képzésben: 4 félév
 • Iskolarendszerű esti képzésben: 2 félév, heti 12 óra

Iskolarendszerű nappali tagozatos képzés:

Ha nappali tagozatos iskolarendszerű képzésben veszel részt, szüleid havonta minimum 12.200 Ft családi pótlékot kapnak (annak a tanévnek a végéig amíg betöltöd a 20. életévedet!).

Vagyis a két éves képzés alatt 24 hónapx12.200 Ft:   292 800 Ft

Ráadásul iskolánk még ösztöndíj lehetőséget is biztosít tanulóinak, az I., II., III. féléves átlag figyelembe vételével!

A képzésben résztvevőket megillető kedvezmények:

Minden képzésben:

 • Diákigazolvány

Nappali tagozaton:

 • Családi pótlék, árvaellátás
 • Egészségbiztosítás

Mit biztosítunk még a gazdasági informatikus képzés résztvevőinek?

 • Elektronikus tananyagokhoz való hozzáférés
 • Webes hallgatói információs rendszer
 • Microsoft programok térítésmentes, legális letöltése
 • CISCO hálózati akadémia programban való részvétel
 • IT Essentials programban való részvétel

A képzés helyszíne:

SZÁMALK Szakközépiskola – 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
Telefon: (06-1) 203-0304/1100 vagy 1160 mellék
E-mail: szarka@szamalk.hu

* * *

A gazdasági informatikus szakmai vizsgáinak részletes kifejtése:

Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

Feladatprofil:

 • A gazdasági informatikus hardvert üzemeltet, szoftvert telepít
 • Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
 • Multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel
 • A gazdasági informatikus adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
 • LAN- és WAN-hálózatokat használ
 • Informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
 • Tevékenységét dokumentálja
 • A gazdasági informatikus szoftverhasználati jogokat alkalmaz
 • Tervezi és szervezi a munkavégzést
 • Betartja a munkavégzéssel összefüggő szabályokat
 • A gazdasági informatikus alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat

Szakmai ismeretek:

 • Minőségbiztosítással kapcsolatos alapfogalmak
 • Munka-, környezet- és tűzvédelem
 • Elektromos áram élettani hatásai, elsősegélynyújtás
 • Erőforrások tervezése
 • Műszaki dokumentációk

Projektmenedzsment

Feladatprofil:

 • A gazdasági informatikus részt vesz a projekt megtervezésében
 • A feladatterv kialakításában közreműködik
 • A gazdasági informatikus a projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi
 • Részt vesz a kockázatelemzésben
 • Részt vesz a követelményelemzésben
 • A gazdasági informatikus a projekt értékelésében közreműködik

Szakmai ismeretek:

 • Projektirányítási rendszerek
 • Kockázatelemzés
 • Projekttervezés
 • Erőforrás-kezelés
 • Projektirányítás számítógéppel
 • Speciális alapszabályok
 • Case-eszközök
 • Üzembehelyezés
 • Szoftverértékelés
 • Életciklus
 • Vállalkozási formák, cégalapítás
 • Szervezés és vezetési szabályok
 • Marketing és reklám alapfogalmak

Informatikai ismeretek

Feladatprofil:

 • A gazdasági informatikus fájl típusokkal dolgozik
 • Prezentációt készít
 • A gazdasági informatikus alapvető adatfeldolgozási algoritmusokat használ
 • Számítógépes tervezői környezetet használ
 • Meghatározza a szükséges hardver-szoftver eszközöket
 • Adatbázisokat kezel
 • A gazdasági informatikus számítógép programot készít
 • Tárolja, gyűjti, kezeli és elemzi az információkat
 • Használja az on-line adatbázisrendszereket
 • Adatbázis műveleteket végez
 • A gazdasági informatikus adatbázis szolgáltatásokat vesz igénybe
 • Információkat visszakeres
 • Költségtervet készít
 • Előrejelzéseket készít
 • A gazdasági informatikus irányítja az információs beruházást
 • Változtatja a terveket az igényeknek megfelelően
 • Pénzügyi elemzést végez
 • A gazdasági informatikus prezentálja a terveket a vezetőségnek
 • Termelésirányítási feladatokat végez

Szakmai kompetenciák:

 • CAD-rendszerek alapelvei
 • CAD-program és más alkalmazások közti kapcsolatok
 • CAD-program lehetőségei a műszaki dokumentációk készítésénél
 • Információkezelés alapfogalmai
 • Adatbázis szolgáltatásai
 • Adatbázis műveletek
 • Számhalmazok
 • Lineáris algebra
 • Boole algebra
 • Gráf-elmélet
 • Speciális számítógép eszközcsoport

Gazdasági informatika

Feladatprofil:

 • A gazdasági informatikus marketing információs rendszereket tervez
 • Vállalkozások alapvető pénzügyi folyamatait, összefüggéseit szervezi
 • A gazdasági informatikus vállalkozások alapvető számviteli folyamatait, összefüggéseit tervezi
 • Kezeli a gazdasági folyamatokat
 • Alapvető statisztikai elemzési eszközökkel dolgozik
 • A gazdasági informatikus megfogalmazza a gazdálkodás informatikai igényeit
 • Szerződéseket köt

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

 • Üzleti terv készítésének folyamata
 • Adózási alapfogalmakat
 • Gazdasági folyamatok elemzése
 • Statisztikai alapfogalmak
 • Közgazdaságtani alapok
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
 

Miért válasszon minket?

 • Közel 40 éves szakmai múlttal rendelkezünk
 • Közép-Európa egyik legnagyobb magán-oktatási intézménye vagyunk
 • Számtalan szakmai kitüntetéssel ismerték el munkánkat
 • A munkáltatók keresik a nálunk végzett szakembereket
 • Évente közel 20 000 ember választ minket
 • Igényesen válogatott tanári kar
 • Rendkívül kedvező árakat kínálunk
 • Részletfizetési lehetőséget biztosítunk
 • ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszert működtetünk
 • Rendelkezünk felnőttképzési akkreditációval
 • Tudjuk, hogy iskolánk jövője hallgatóink elégedettségén múlik