A Számalk Szakképzési Központ és a Meta-Don Bosco szakközépiskola OKJ képzései

Felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartási száma:
E-000299/2014

 
      Szakképzési Központ:
061-883-3644
0630-565-1039
tanfolyam@szamalk.hu
Díjaink
 
 
 
 
 

Európai Uniós tehergépkocsi-vezető (GKI)

Figyelem! EURÓPAI UNIÓS TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐI (GKI) TANFOLYAM intézményünkben idén nem indul! Az alábbi képzésleírás mindössze része a legközkedveltebb OKJ-tanfolyamokat bemutató ismertetősorozatunknak.

Az Uniós tehergépkocsi-vezető képzés (jogosítvány) célja:

A tanfolyam célja a közúti közlekedés biztonságának a javítása, a tehergépkocsi vezetők gazdaságos és környezetkímélő vezetési szemléletének a kialakítása a 2003/59/EK irányelv iránymutatásai alapján annak érdekében, hogy az alapképesítés megszerzésével és folyamatos továbbképzéssel megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek munkájuk magasabb szintű, biztonságosabb elvégzése érdekében.

A GKI képzés (jogosítvány) jellege:

A GKI tanfolyam államilag és az Európai Unió tagállamaiban elismert szaktanfolyami képzettséget tanúsító jogosítványt ad.
Az Európai Uniós tehergépkocsi-vezető tanfolyam alapképesítés vagy továbbképzési képesítés megszerzésére készít fel.
Iskolánkban lehetőség van a GKI alapképesítés, és a GKI továbbképzés megszerzésére is!

A(z) EUROPAI UNIOS TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ (GKI) SZAKKÉPZÉS ÁRA, HELYSZÍNEI, INDULÁSI IDŐPONTJAI:

A részletekről a képzésben résztvevő városok nevére kattintva tájékozódhat!

 •     Europai Unios tehergépkocsi-vezető (GKI) szakképzés – Budapest
 •     Europai Unios tehergépkocsi-vezető (GKI) szakképzés – Kaposvár

GKI UNIÓS TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐI ALAPKÉPESITÉS (JOGOSÍTVÁNY)

A buszvezetői alapképzésben való részvétel feltétele:

 • Érvényes a “C” vagy “C1” kategóriás jogosítvány, illetve a “C + E” vagy “C1 + E” kombinált kategóriás vezetői engedély,
 • A jelentkező nem állhat az adott jármű vezetésétől eltiltás alatt.

 Az uniós tehergépkocsi-vezető tanfolyam (jogosítvány) tantárgyai és vizsgái:

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (teszt vizsga)
 • Előírások alkalmazása (teszt vizsga)
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (teszt vizsga)
 • Konzultáció (Esettanulmány)
 • Járművezetés a közúti forgalomban (gyakorlati vizsga)
 • Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek (gyakorlati vizsga)
 • Járművezetés, veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (gyakorlati vizsga)

GKI UNIÓS TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐI TOVÁBBKÉPZÉSI KÉPESITÉS (JOGOSÍTVÁNY)

A tehergépkocsi-vezetői továbbképzésben való részvétel feltétele:

 • Érvényes a “C” vagy “C1” kategóriás jogosítvány, illetve a “C + E” vagy “C1 + E” kombinált kategóriás vezetői engedély,
 • A jelentkező nem állhat az adott jármű vezetésétől eltiltás alatt,
 • Tehergépkocsi-vezetői alapképesítéssel már rendelkezik.

A tanfolyam tantárgyai és vizsgái:

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (teszt vizsga)
 • Előírások alkalmazása (teszt vizsga)
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (teszt vizsga)
 • Konzultáció (nincs vizsgaelem)
 • Járművezetés, veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (nincs vizsgaelem)

A végzettséggel betölthető munkakör:

Hivatásos tehergépkocsi-vezető.

Figyelem! EURÓPAI UNIÓS TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐI (GKI) TANFOLYAM intézményünkben idén nem indul! Ez a képzésleírás mindössze része a legközkedveltebb OKJ-tanfolyamokat bemutató ismertetősorozatunknak.

A munka területének leírása:

A hivatásos tehergépkocsi-vezetők jellemzően árufuvarozó vállalkozás alkalmazottjaként végzik tevékenységüket. Ennek ellátásához ismerniük kell a vonatkozó jogszabályi előírásokat. Ezek közül kiemelkedő jelentőséggel bírnak a járművek közlekedésére, a rakomány elhelyezésére, a vámeljárásokra, valamint a gépkocsivezetők vezetési és pihenőidejére vonatkozó előírások. A tehergépkocsi-vezetőknek feladataikat nagyfokú önállósággal, sokszor külföldön, ismeretlen, vagy kevésbé ismert környezetben kell végrehajtaniuk. Ennek során fokozottan ügyelniük kell tevékenységük gazdaságos és környezetkímélő megvalósítására, a rakomány épségére.
A hivatásos tehergépkocsi-vezetők alapvetően a következő tevékenységeket végzik:

 • A jármű műszaki átvétele egy fuvar feladat megkezdése előtt,
 • Kiállás a szerződés szerinti felrakó helyre,
 • A rakomány átvétele, ellenőrzése a fuvarlevél alapján, a rakomány elhelyezés és rögzítés irányítása,
 • Az okmányok kezelése,
 • A rakomány elszállítása a közlekedési szabályok betartásával a kijelölt helyre,
 • A rakomány épségének megóvása a fuvarfeladat végrehajtása során,
 • A határátlépéssel kapcsolatos teendők végzése
 • Szükség esetén a jármű hibáinak megállapítása, elhárítása a gépkocsivezetőtől elvárható szinten, műszaki mentés kérése,
 • A rakomány biztonságos kiszolgáltatása a célállomásnál,
 • Elszámolás a fuvarfeladat befejezését követően

AZ EU TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐI SZAKTANFOLYAM (JOGOSÍTVÁNY) JOGSZABÁLYI HÁTTERE:

Kivonat a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet –ből

A tehergépkocsi és autóbuszvezetői alap- és továbbképzési képesítés (jogosítvány) megszerzésének feltételei:

33/A. § Tehergépkocsi és autóbuszvezetői alapképesítést és továbbképzési képesítést annak a személynek (a továbbiakban: gépkocsivezető) kell megszereznie, aki
a) a közúton C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E kategóriájú – vagy ezekkel egyenértékűnek elismert – vezetői engedéllyel vezethető járművet vezet, és
aa) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (a továbbiakban: EGT-állam) állampolgára, vagy
ab) nem EGT-állam állampolgára és Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozás alkalmazza vagy foglalkoztatja,
b) EGT-államban vagy nem EGT-államban állampolgársággal rendelkező olyan gépkocsivezető, akinek szokásos tartózkodási helye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet 14. cikke rendelkezései szerint Magyarországon van, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E kategóriájú – vagy ezekkel egyenértékűnek elismert – vezetői engedéllyel nem rendelkezik és a 33/B. §-ban meghatározott alapképesítést kívánja megszerezni.

Szakmai alapképesítés

33/B. § (1) A 33/A. § a) pontjában meghatározott azon gépkocsivezető, aki
a) D1, D1+E, D, D+E kategóriájú vezetői engedélyét 2008. szeptember 9-ét,
b) C1, C1+E, C, C+E kategóriájú vezetői engedélyét 2009. szeptember 9-ét
követően szerezte meg – a közúton történő járművezetéshez – a szakmai alapképesítés (a továbbiakban: alapképesítés) megszerzésére kötelezett.
(2) Az (1) bekezdésben nem említett gépkocsivezető részére az alapképesítés megszerzése nem kötelező.
(3) Alapképesítést az a gépkocsivezető szerezhet, aki
a) EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye a külön jogszabályban foglaltak szerint Magyarországon van;
b) nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.
(4) Az alapképesítés megszerzésével kapcsolatos rendelkezéseket a 12. melléklet tartalmazza.

Szakmai továbbképzés

33/C. § (1) A 33/A. § a) pontjában meghatározott gépkocsivezető
a) az alapképesítés megszerzését követő öt éven belül,
b) ha alapképesítés megszerzésére nem kötelezett
ba) a D1, D1+E, D, D+E kategóriájú jármű esetében a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. mellékletének A. részében meghatározott nemzetközi autóbuszvezetői szolgáltató képesítés alapján kiadott igazolvány érvényességéig, de legfeljebb 2013. szeptember 10-éig,
bb) a C1, C1+E, C, C+E kategóriájú jármű esetében a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. mellékletének A. részében meghatározott nemzetközi árufuvarozói szolgáltató képesítés alapján kiadott igazolvány érvényességéig, de legfeljebb 2014. szeptember 10-éig
– a közúton történő járművezetéshez – szakmai továbbképzési képesítés (a továbbiakban: továbbképzési képesítés) megszerzésére kötelezett.
(2) A továbbképzési képesítés a megszerzésétől számított öt évig érvényes. A gépkocsivezető ötévente továbbképzésen vesz részt.
(3) Továbbképzési képesítést az szerezhet, aki
a) megfelel a 33/B. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek;
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kategóriájú érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik;
c) EGT-államban szerzett alapképesítéssel rendelkezik vagy ennek megszerzésére nem kötelezett.
(4) A továbbképzési képesítés megszerzésével kapcsolatos rendelkezéseket a 13. melléklet tartalmazza.

A szakmai alap-és továbbképzésre nem kötelezett gépjárművezetők köre

a 89/1988. (XII.20.) MT rendelet 1. sz. melléklete alapján:
Aki olyan járművet vezet:

 • amelynek maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát,
 • amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben,
 • amely műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű, amelyet még nem helyeztek forgalomba,
 • amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak,
 • amelyet a vezetői engedély vagy az e rendeletben meghatározott szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használnak,
 • amely személyes használatban van, és amellyel kereskedelmi célú személy- és áruszállítást (közúti közlekedési szolgáltatást) nem végeznek,
 • amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához.

Figyelem! EURÓPAI UNIÓS TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐI (GKI) TANFOLYAM intézményünkben idén nem indul! Ez a képzésleírás mindössze része a legközkedveltebb OKJ-tanfolyamokat bemutató ismertetősorozatunknak.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
 

Miért válasszon minket?

 • Közel 40 éves szakmai múlttal rendelkezünk
 • Közép-Európa egyik legnagyobb magán-oktatási intézménye vagyunk
 • Számtalan szakmai kitüntetéssel ismerték el munkánkat
 • A munkáltatók keresik a nálunk végzett szakembereket
 • Évente közel 20 000 ember választ minket
 • Igényesen válogatott tanári kar
 • Rendkívül kedvező árakat kínálunk
 • Részletfizetési lehetőséget biztosítunk
 • ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszert működtetünk
 • Rendelkezünk felnőttképzési akkreditációval
 • Tudjuk, hogy iskolánk jövője hallgatóink elégedettségén múlik